اخبار

سینما

کارگردان “روز سوم” همراستا با رسانه ها و سینماگران مستقل، از فقدان یک استراتژی مدون در مدیریت سازمان ارزشی متمول اوج گفت⇐توجه بیش از حد به “خودی”ها و ارجحیت “روابط محفلی” عاملی شده برای آن که “اوج” به چشم اندازهای مدنظر نرسد/اینکه اغلب سینماگران بر “منفعت مالی” همکاری با “اوج” تأکید میکنند اصلا زیبنده نیست!/باید یک نظارت قوی بر عملکرد مدیران “اوج” وجود داشته باشد
سینما ژورنال |

کارگردان “روز سوم” همراستا با رسانه ها و سینماگران مستقل، از فقدان یک استراتژی مدون در مدیریت سازمان ارزشی متمول اوج گفت⇐توجه بیش از حد به “خودی”ها و ارجحیت “روابط محفلی” عاملی شده برای آن که “اوج” به چشم اندازهای مدنظر نرسد/اینکه اغلب سینماگران بر “منفعت مالی” همکاری با “اوج” تأکید میکنند اصلا زیبنده نیست!/باید یک نظارت قوی بر عملکرد مدیران “اوج” وجود داشته باشد

سینماروزان : بالاخره مدتها بعد از پرسش رسانه ها و سینماگران مستقل درباره چرایی عدم وجود یک استراتژی مدون در استفاده از تمام نیروهای مستعد سینمایی توسط مدیران سازمان هنری-رسانه ای اوج ، یکی از کارگردانانی که سابقه همکاری با این سازمان را هم دارد به طرح این پرسش پرداخت و خواستار نظارتهای قوی بر عملکرد مدیران اوج شد... محمدحسین لطیفی کارگردان درام جنگی “روز سوم” که سابقه همکاری با اوج را در سریال «سر دلبران» داشته با انتقاد از فقدان استراتژی اوج به “مهر” گفت: سازمان رسانه ای «اوج» یک سازمان قوی و مؤثر با بنیه مالی قابل توجه در فضای سینما و تلویزیون این سال ها بوده است اما به نظر می رسد استراتژی واحد و مدونی در انتخاب پروژه ها وجود نداشته، یا اگر استراتژی بوده درست اجرا نشده است