اخبار

شرایط بحرانی

بنا نیوز |

برداشت آب از چاه های کشاورزی باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی، مدیرعامل شرکت صبح امروز در نشست تخصصی اعضا کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت از منابع آبی چهار استان گلستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت استان از نظر آبی ناپایدار است بطوریکه میانگین بارش ۴۵ ساله استان ۲۲۱ میلی متر بوده که با ۷۸ درصد تبخیر و تعرق آب موجب شده تا میزان منابع تجدید پذیر کم باشد... علایی با بیان اینکه شرایط خشک و نیمه خشک خراسان رضوی از جمله زیاد بودن دامنه تغییرات بارندگی نیاز به بازنگری در برنامه ها را دارد گفت: باید به نحوی پروانه صار کنیم تا برداشت آب از چاه های کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی باشد و میزان برداشت باتوجه به بارندگی تغییر کند و کشاورز را برای این موضوع قانع کنیم

درآمدها و هزینه های بودجه باید متناسب با شرایط باشد/ تخصیص بودجه با رویکرد اولویت بندی هزینه ها و صرفه جویی از اختیارات دولت است
اعتماد آنلاین |

درآمدها و هزینه های بودجه باید متناسب با شرایط باشد/ تخصیص بودجه با رویکرد اولویت بندی هزینه ها و صرفه جویی از اختیارات دولت است

اعتمادآنلاین|  حسن رسول، فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به رویارویی پیچیده و حساس آمریکا و متحدینش علیه ایران بیان کرد: آنها دنبال فشار هر چه بیشتر اقتصادی به ایران از طریق تحریم ها و به صفر رساندن صادرات و فروش نفت ایران هستند و در مجموع جنگ تمام عیار اقتصادی را علیه ایران تدارک دیده اند با این امید که فشارهای اقتصادی زمینه اعتراض عمومی را علیه حاکمیت فراهم کرده و ایران منفعلانه حاضر به مذاکره با آنها شود... رسولی همچنین با اشاره به این که صرفه جویی باید ابتدا از دستگاه های عمومی و دولتی آغاز شود تا مردم را متقاعد کند در این مقاومت مشارکت کنند، تصریح کرد: در شرایط بحرانی فعلی باید درآمدها و هزینه های بودجه متناسب با شرایط باشد تا بسیاری از هزینه های نهادهای انقلابی، دولتی و عمومی