اخبار

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ایثارگران صنایع پتروشمی، وزارت نفتی نیستند!؟
فاش نیوز |

ایثارگران صنایع پتروشمی، وزارت نفتی نیستند!؟

سید علی زمانی - فداکاری ها و از خودگذشتگی ها و رشادت ها و جانفشانی های ایثارگران بر همگان ثابت شده است و همه مدیون این عزیزان هستند ولی متاسفانه در بعضی مواقع مشاهده می شود که بی حرمتی و بی احترامی و هتاکی به این عزیزان شده و حتی مورد ضرب و شتم واقع شده اند که دل هر انسانی را به درد می آورد که پاسخ صداقت و نیت پاک این عزیزان این است... متاسفانه در شرکت های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از پانزده شرکت می باشند و نقش بسیار مهمی در تولید و اقتصاد دارند و بیشتر ایثارگران این مجموعه از کارکنان رسمی وزارت نفت می باشند که بدون توجه به ماده 21 اصل 44 قرارداد این عزیزان را با وزارت نفت فسخ کرده اند و دیگر این عزیزان را جزء کارکنان رسمی وزارت نفت نمی دانند و مدیر عامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس می گوید شما نفتی نیستید و فقط از صندوق های وزارت نفت تابعیت می کنید که متاسفانه این صندوق ها هم به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شده که از عوامل آن مدیریت های غلط و استفاده از نیروهای غیر نفتی میباشد