اخبار

صندوق کودکان ملل متحد

جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده از قوانین پیشرفته کیفری ایران است/ حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده یا بزهکار افتخار نظام قضائی کشور است/ امضای توافقنامه ای مبتنی بر 16 برنامه در حوزه کودکان و نوجوانان است
اعتماد آنلاین |

جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده از قوانین پیشرفته کیفری ایران است/ حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده یا بزهکار افتخار نظام قضائی کشور است/ امضای توافقنامه ای مبتنی بر 16 برنامه در حوزه کودکان و نوجوانان است

اعتمادآنلاین| محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه در دیدار با ویل پارکس نماینده صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد در ایران، با تقدیر از اقدامات وی طی مدت خدمت در ایران بیان کرد: توافقنامه ای که امروز توسط طرفین به امضا رسید، مبتنی بر 16 برنامه در حوزه کودکان و نوجوانان است که به تأیید وزارت امور خارجه رسیده است و مواردی نظیر پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و اطفال در معرض بزه دیدگی را شامل می شود... وی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را فارغ از بزه دیده یا بزهکار بودن مایه افتخار نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی ماهوی و شکلی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده از قوانین پیشرفته کیفری به شمار می رود

اهداء چک کمک کارکنان بانک تجارت به یونیسف
پرداخت برتر |

اهداء چک کمک کارکنان بانک تجارت به یونیسف

پرداخت برتر، علیرضا حاجعلی رئیس هیات مدیره بانک تجارت در مراسم پرداخت کمک پنج میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریالی کارکنان بانک تجارت به یونیسف با اشاره به تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و سازمان جهانی یونیسف به منظور حمایت از برنامه های این صندوق در ایران، گفت: بانک تجارت با توجه به گستردگی شعب خود در سراسر کشور همواره به عنوان سازمانی امین و مورد اعتماد در عرصه بانکداری بین الملل شناخته شده و مورد وثوق آحاد جامعه، سازمان ها و موسسات خیریه است... رئیس هیات مدیره ضمن قدردانی از منش و رفتار خیراندیشانه همکاران و مشارکت آنان در جمع سپاری کمک به هموطنان کمتر بهره مند، افزود: پیرو مصوبه هیات عامل بانک پرسنل شریف بانک تجارت با اهدای کمک ازطریق بازخرید مرخصی استحقاقی، کسر از حقوق و مساعدت نقدی، بیش از پنج میلیارد ریال به صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) به صورت داوطلبانه اهدا کردند، که این وجوه توسط دفتر نمایندگی یونیسف صرف حمایت از کودکان نیازمند در نقاط مختلف ایران می شود