اخبار

عملیات اجرایی

تیک |

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: لزوم ارایه خدمات سازنده برای کسب و کار مشتریان

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در تسریع امور مشتریان گفت: باید به سراغ مشتریان برویم، کار آنها را تسهیل کنیم و برای کسب و کارشان خدمات سازنده ارائه دهیم... به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود شایان در همایش ارزیابی عملکرد سه ماه اول سال 98 اداره امور شعب منطقه دو کشور بانک که با حضور معاونین امور ارزی و بین الملل و پشتیبانی، مدیر امور شعب منطقه دو کشور، رؤسای ادارت کل اعتبارات، بررسی طرح ها، مدیریت عملیات بانکی، بازاریابی و امور مشتریان، حسابداری و بودجه و رؤسای ادارات امور شعب استان های منطقه دو به میزبانی استان فارس برگزار شد، ضمن قدردانی از همکارانی که در جریان سیل از ابتدای سال به یاری هموطنان شتافتند، با اشاره به موارد مطرح شده در تبصره 18 قانون بودجه کشور، از استان ها خواست با تشکیل تیم هایی در استان های خود، روند اجرایی شدن موارد ابلاغ شده در این خصوص را تسهیل کنند