اخبار

عنوان نماینده

عدم دعوت از رئیس کل سازمان در مراسم رونمایی از استقرار پرونده الکترونیک سلامت درکشور
پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری |

عدم دعوت از رئیس کل سازمان در مراسم رونمایی از استقرار پرونده الکترونیک سلامت درکشور

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پرستاری خبر داد: در پی برگزاری مراسمی که روز گذشته جهت استقرار پرونده الکترونیک سلامت درکشور توسط وزارت بهداشت، با حضور مسئولین ارشد نظام سلامت برگزار شد، سازمان نظام پرستاری کشور نسبت به عدم دعوت از رئیس کل این سازمان به عنوان نماینده ارشد جامعه پرستاری کشور، اعتراض کتبی خود را اعلام نمود... احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند، با توجه به اهمیت موضوع استقرار پرونده الکترونیک سلامت درکشور و دعوت از مسئولین ارشد نظام سلامت در این مراسم که در محل آن وزارت خانه انجام شده بود، متاسفانه از رئیس کل این سازمان به عنوان نماینده جامعه بزرگ پرستاری کشور دعوت به عمل نیامده و این در حالیست که نمایندگان نهادهای غیر دولتی از جمله رئیس کل سازمان نظام پزشکی و رئیس جامعه جراحان در این مراسم حضور داشته اند