بیش از ۳,۰۰۰ خبر در سه ماه گذشته
اخبار «

عید غدیر

»
ایلنا |

ایجاد فضای امیدبخش در کشور از طریق گردشگری حلال امکان پذیر است/ علی رغم مشکلات و تحریم ها تعداد گردشگران در کشور افزایش پیدا کرده است/ ارتقای رتبه ایران از ۱۱ به ۹ در فهرست جهانی یونسکو

گزینه دولت برای تصدی وزارت خانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اگر تقدیر بر این باشد که این کمترین سرباز آرمان های نظام با دست منتخبان مردم به عنوان وزیر دولت دوازدهم شوم، بنا بر فرمایش رهبر انقلاب در دیدار با هیأت دولت در عید غدیر حرکت جهادی و نیت الهی سرلوحه کار خود قرار داده و در تعامل با وکلای مردم در ارتقای اقتصاد و ... ... گزینه دولت برای تصدی وزارت خانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: اگر تقدیر بر این باشد که این کمترین سرباز آرمان های نظام با دست منتخبان مردم به عنوان وزیر دولت دوازدهم شوم، بنا بر فرمایش رهبر انقلاب در دیدار با هیأت دولت در عید غدیر حرکت جهادی و نیت الهی سرلوحه کار خود قرار داده و در تعامل با وکلای مردم در ارتقای اقتصاد و ...