اخبار

فرآورده های

سرانه مصرف کاغذ 22 تا 25 کیلوگرم است
اعتماد آنلاین |

سرانه مصرف کاغذ 22 تا 25 کیلوگرم است

اعتمادآنلاین|  فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به کاهش 18 درصدی واردات و افزایش صادرات 63 درصدی انواع کاغذ و مقوا در سال 1397 و خودکفایی در تامین نیاز کشور در برخی از انواع کاغذ و مقواها، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، توسعه صنعت کاغذ در کشور با محوریت تولید از کاغذ باطله بوده است که با توجه به کمبود کاغذ باطله در کشور و نیاز تولیدکنندگان به این مواد اولیه، واردات ضایعات کاغذ به کشور با رعایت مسائل زیست محیطی با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست تسهیل خواهد شد... وی کمبود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را یکی از مهمترین چالش های صنعت کاغذ برشمرد و افزود: افزایش تولید در این صنعت منوط به وجود مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ در کشور است و ما سعی می کنیم با تسریع در تامین مواد اولیه، فضا را برای تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر فراهم کنیم