اخبار

فروشگاه

کندو |

استخدام کارشناس فروش مستقیم در شرکت داده پردازی فن آوا-تهران

استخدام داده پردازی فن آوا ... ساعت کاری برای خانم ها : الی ۱۷ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴ ساعت کاری برای آقایان : ۱۷ الی ۲۴ ترجیحا رشته های کامپیوتر و مدیریت بررسی ثبت نام های انجام شده و تماس با مشترک جهت تکمیل ثبت نام تا پرداخت فاکتور راهنمایی مشترک جهت پرداخت وجه و تبدیل آنها به مشتریان بالفعل مشارکت در نظارت بر حسن اجرای فرایند فروش در مراکز تماس و اجرای سیاست مورد نظر سازمان در این مراکز پیگیری ثبت نامهایی که عدم تایید شده اند و بررسی و پیگیری جهت حل مشکل مشارکت در شناسایی مشکلات موجود در عملیات فروش سرویس ها انجام ثبت نامهای مربوط به مشترکین vip بررسی سفارشات ثبت شده در پرداخت، تماس با مشترکین و تایید درخواست آنها مسئولیت پیگیری درخواست های برگشت شده و معطله و تماس با مشترک جهت بررسی علت آن پاسخ به شکایات، بررسی مشکلات پین و دلایل عودت پاسخ به تسک های پیگیری بعدی فروشگاه و dslbox دریافت