اخبار

قانون مالیات

لزوم دسترسی به اطلاعات همه دستگاه ها برای مبارزه با فرار مالیاتی
خبرگزاری مهر |

لزوم دسترسی به اطلاعات همه دستگاه ها برای مبارزه با فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، اظهار داشت: فناوری های پیشرفته، بستر ایده آلی را برای رصد اطلاعات و پردازش و مدیریت آن فراهم کرده اند; به گونه ای که در نظام های مالیاتی دنیا، امکان فرار مالیاتی، بسیار کاهش یافته است... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، پایانه های فروشگاهی و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را از ظرفیت های مهم در اختیار برای دستیابی به ریز داده های مربوط به فعالیت اقتصادی افراد عنوان کرد و گفت: با تکیه بر این ظرفیت ها، جمع آوری و نگهداری اطلاعات واقعی افراد و به دنبال آن تشخیص مالیات و تولید اظهارنامه های قابل اعتماد و باکیفیت میسر و امکان اخذ مالیات متناسب با ثروت، درآمد و مصرف و نهایتاً گسترش هر چه بیشتر عدالت مالیاتی فراهم می شود