اخبار

قوه قضاییه

جزئیات افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی حقوقی ها
پول و تجارت |

جزئیات افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی حقوقی ها

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، علی بیک زاده، با اشاره به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی گفت: به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در جلسه پنجم تیر ماه ۹۸ هیات مدیره سازمان بورس مقرر شد تا شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان جهت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر رعایت موارد مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۵ فروردین ماه ۹۵ هیات وزیران، برخی موارد دیگر را نیز رعایت کنند... وی در خصوص این قوانین اشاره داشت: ارزیابی دارایی های هر طبقه توسط هیات کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام شود