ماریو بارگاس یوسا

 • جنگ آخرالزمان روایتگر یک حقیقت تاریخی است

  گلونی |۱۸ روز قبل
 • حواشی نمایشگاه کتاب تهران

  روزنامه ایران |۲۰ روز قبل
 • واکنش منفی به یک اظهار نظر دیگر نویسنده سرشناس

  ایلنا |۲۶ روز قبل
 • دنیای کوچکی که جهانی بزرگ ساخت

  روزنامه ایران |۲۶ روز قبل