اخبار

مالیات بر سکه

دریافت مالیات از خریداران ثروتمند سکه: قانونی یا غیر قانونی؟
روزیاتو |

دریافت مالیات از خریداران ثروتمند سکه: قانونی یا غیر قانونی؟

آیا خریداران سکه ارزان از بانک مرکزی در اوایل سال ۹۷ با الزام به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت قریب الوقوع مالیات ، نقره داغ شدند؟ آیا دریافت این مالیات ، قانونی است؟ آیا صدور بخشنامه های یهویی توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بدون اطلاع قبلی، زیبنده نظام مالیاتی کشور است؟ آیا کسانی که صدها و هزاران سکه خریده اند، قشر مستضعف جامعه و از دهک های پائیین و لنگ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومن هستند که اکنون مالیات گرفتن از آن ها، ناپسند شده است؟ آیا در قانون، تصریحی برای مالیات بر عایدی سرمایه داریم؟ آیا کسی که سکه ای نفروخته است و درآمدی کسب نکرده است هم مشمول پرداخت مالیات مستقیم است؟... آیا افرادی که سرمایه شان ظرف چند ماه، ۳۰۰ درصد رشد کرد، نباید مالیات بر درآمد بدهند؟ این ها سوالاتی است که ذهن هزاران تن از سکه بگیرها و سکه نگیرها! را به خود مشغول کرده است