اخبار

مدیرعامل شرکت

مدیرعامل پیشین بانک سرمایه در دادگاه: فعالیتم در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بوده است
اعتبار نیوز |

مدیرعامل پیشین بانک سرمایه در دادگاه: فعالیتم در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بوده است

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین بانک سرمایه ضمن تفهیم مواد 193 و 194 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: اتهامات محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، حسب کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه 36 تهران در تاریخ 27 اسفندماه 97 قرائت شد... وی از متهم خانی خواست در جایگاه حاضر شود و گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور و 13 فقره خیانت در امانت به ارزش 13 میلیارد و 390 هزار و 40 میلیون ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش 3 میلیارد و 653 میلیون ریال بابت دریافت فرش های نفیس از آقای عظیم زاده، 640 هزار یورو از داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی ام و، دو میلیارد و 160 میلیون ریال از شرکت سایه گستر، آیا اتهامات ذکر شده را قبول دارید؟