اخبار

مذاکرات ایران و آمریکا

توسعه ارتباطات استارتاپ ها در نمایشگاه بین المللی الکامپ( ۲۰۱۹)
اکوسیستم |

توسعه ارتباطات استارتاپ ها در نمایشگاه بین المللی الکامپ( ۲۰۱۹)

با توجه به حضور شرکت های فناور و استارتاپ های مستقر در غرفه پارک علم و فناوری گیلان در نمایشگاه الکامپ ، برنامه ریزی و هماهنگی هایی در راستای مذاکرات و دیدارهای رو در رو و ارتباط با دستگاه های اجرایی و سازمانهای مربوط انجام شد که برخی از شرکت ها و استارت آپ های موفق و حاضر در غرفه پارک علم و فناوری گیلان بتوانند با مخاطبان و مشتریان خود گفت و گو و مذاکره نمایند ... خانم مهندس میر زنده دل درباره هماهنگی ها و مذاکرات صورت گرفته بیان کرد: باحضور دکتر نعنا کار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در غرفه پارک علم وفناوری گیلان مذاکراتی در خصوص سیستم تشخیص هویت چهره که توسط شرکت تی رافا انجام شد صورت گرفت و برطبق این مذاکرات ، مقرر شد که مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران این محصول را به عنوان محصول نمونه به فرودگاه تهران ارائه کند و در صورت تایید و ارزیابی ، این فناوری در فرودگاه تهران بصورت پایلوت اجرا گردد