اخبار

مذاکره

آقای نبوی! عوض حاکمیت، دولت را نصیحت کنید
روزنامه رسالت |

آقای نبوی! عوض حاکمیت، دولت را نصیحت کنید

| حسین قدیانی | ... فقط نقل گفت وگوی بهزاد نبوی با سایت جماران نیست؛ این اخلاق اغلب مدعیان اصلاحات است که به اسم دلسوزی برای مردم، مشورت های شاذ به نظام بدهند! حضرات جوری حرف می زنند کأنه الان ششمین سال دولت قالیباف یا جلیلی یا رئیسی است؛ هیچ هم اذن مذاکره به احدی داده نشده و سفت و سخت و محکم گفته ایم که هرگز از هیچ چیز صنعت هسته ای کوتاه نمی آییم! واقعیت آن است که با نوع خاصی از مغلطه، فرافکنی و بلکه شارلاتانیسم طرفیم که هیچ سابقه نداشته! جماعت، عوض آنکه پاسخگوی آشی که پختند باشند، کماکان سخن از موضع اپوزیسیون و در اینجا اپوزیسیون مثلا دلسوز می گویند! و همیشه هم طرف دشمن، غش می کنند؛ چه موسمی که دولت مشغول مذاکره با آمریکا بود، چه این روزها که با اروپایی ها سرگرم است! این اساس حرف تشکیلات تَکراری افسادات است که "ما نباید دست دشمن، بهانه بدهیم" و صدالبته دریغ از آنکه تشری هم احیانا بار دشمن کنند! ایامی است که خود اروپایی ها و اقلا آنجا که به ایران مربوط می شود، دقیقا همان را می کنند و می گویند که مورد رضایت آمریکا باشد، آن وقت بهزاد نبوی می گوید: "ما نباید کاری کنیم که اروپا وادار ب