اخبار

مسابقات قهرمانی آسیا

دست و پنجه نرم کردن بسکتبالیستها با مشکل ویلچربرای کسب سهمیه پارالمپیک
سادس |

دست و پنجه نرم کردن بسکتبالیستها با مشکل ویلچربرای کسب سهمیه پارالمپیک

رییس انجمن بسکتبال باویلچر گفت: هر چند تمام تلاشمان بر این است که در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در تایلند برگزار می شود ابتدا سهمیه را کسب و سپس برای حضور در پارالمپیک ۲۰۲۰ خود را به کمیته ملی پارالمپیک ثابت کنیم، اما متاسفانه شرایط ویلچرهای بازیکنان از نظر استاندارد و مدرن بودن راضی کننده نیست... مهرداد آگین در گفت وگو با سادس، با اشاره به برپایی دومین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان از روز شنبه ۲۹ تیر در تهران اظهار کرد: برای آماده سازی تیم بسکتبال با ویلچر مردان برای شرکت در مسابقات آسیایی ژاپن که شهریورماه برگزار می شود، از تمام لژیونرها دعوت به عمل آوردیم که در این اردو و چند اردوی دیگری که پیش بینی شده است، حضور پیدا کنند تا شرایط تیم را برای حضور در ژاپن که نوعی مسابقه تدارکاتی برای مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند جهت کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو است، مورد ارزیابی قرار دهیم

دست و پنجه نرم کردن بسکتبالیستها با مشکل ویلچربرای کسب سهمیه پارالمپیک
خبرنما |

دست و پنجه نرم کردن بسکتبالیستها با مشکل ویلچربرای کسب سهمیه پارالمپیک

مهرداد آگین در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برپایی دومین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان از روز شنبه ۲۹ تیر در تهران اظهار کرد: برای آماده سازی تیم بسکتبال با ویلچر مردان برای شرکت در مسابقات آسیایی ژاپن که شهریورماه برگزار می شود، از تمام لژیونرها دعوت به عمل آوردیم که در این […]... مهرداد آگین در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برپایی دومین اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان از روز شنبه ۲۹ تیر در تهران اظهار کرد: برای آماده سازی تیم بسکتبال با ویلچر مردان برای شرکت در مسابقات آسیایی ژاپن که شهریورماه برگزار می شود، از تمام لژیونرها دعوت به عمل آوردیم که در این اردو و چند اردوی دیگری که پیش بینی شده است، حضور پیدا کنند تا شرایط تیم را برای حضور در ژاپن که نوعی مسابقه تدارکاتی برای مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند جهت کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو است، مورد ارزیابی قرار دهیم