اخبار

مشارکت های مردمی

انتقاد از شتابزدگی در یک طرفه کردن خیابان نجات الهی
خبرگزاری مهر |

انتقاد از شتابزدگی در یک طرفه کردن خیابان نجات الهی

به گزارش خبرگزاری مهر ، جلسه مشترک کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی، شهرسازی و معماری، برنامه و بودجه و حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با موضوع ارائه گزارش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و شهرداری منطقه ۶ در خصوص وضعیت و روند پیشرفت گذر صنایع دستی در خیابان استاد نجات الهی (ویلا) برگزار شد... در این جلسه که به همت کمیسیون فرهنگی شورا برگزار می شد، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت، حسن خلیل آبادی رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی، زهرا نژاد بهرامرییس کمیته شهرسازی، علی اعطا سخنگو و رئیس کمیته معماری و طرح های شهری و حجت نظری رئیس کمیته ورزش و مشارکت های مردمی شورا همچنین آقایی مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، دهداری پور شهردار منطقه ۶ نمایندگانی از پلیس راهور، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند