اخبار

مشاور عالی وزیر بهداشت

"فشارخون" عامل مرگ ۹۷ هزار ایرانی در سال گذشته / بسیج شادمانی راه اندازی شود
سادس |

"فشارخون" عامل مرگ ۹۷ هزار ایرانی در سال گذشته / بسیج شادمانی راه اندازی شود

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به عوامل خطر بروز فشارخون بالا، استرس را از جمله عواملی معرفی کرد که مسبب واکنش های هورمونی و افزایش فشار خون می شود و گفت: به همین دلیل یکی از نظراتی که ارائه کردم راه اندازی بسیج شادمانی است تا بتوانیم با در اولویت قرار دادن شادمانی در زندگی، استرس ها را کاهش داده و از بروز بیماری های غیرواگیر جلوگیری کنیم... به گزارش سادس، دکتر محمد اسماعیل اکبری – مشاور عالی وزیر بهداشت در نشست خبری بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با بیان این که در سال گذشته ۹۷ هزار نفر به دلیل فشار خون بالا جان خود را از دست داده اند، گفت: این آمار یعنی حدود ۲۰ درصد مرگ و میر کشور به دلیل فشار خون بالا اتفاق افتاده است و حدود ۴ برابر این عدد کسانی هستند که به دلیل فشار خون بالا دچار مشکلات فیزیکی و حرکتی، دیالیز، سکته های قلبی و مغزی و غیره شدند