اخبار

نظام بودجه ریزی

هیچ آمار محرمانه ای در دستگاه های اجرایی وجود ندارد
خبرگزاری مهر |

هیچ آمار محرمانه ای در دستگاه های اجرایی وجود ندارد

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دقیق نبودن و ناقص بودن آمارها و اینکه به واسطه این آمارهای ناقص تصمیم گیری هایی صورت بگیرد که در آینده مشکلاتی را به وجود بیاورد اظهار داشت: تصمیم گیری های سازمان برنامه و بودجه بر اساس داده های آماری که در اختیار دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه بودجه قرار می گیرد است و این به این معنی نیست که آماری وجود ندارد بلکه اختلافات آماری بین دستگاه های اجرایی استان وجود دارد که ما درخواست کرده ایم که این آمارها مرجعی داشته باشند که بتواند آنها را همگن کند... ترکی افزود: اگر بخواهیم برای بخش های مختلف تولیدی اجتماعی فرهنگی برنامه ریزی هایی صورت گیرد حتماً نیازمند آمارهایی هستیم که صورت گرفته است چرا که برای تصمیم گیری های باید از آنها بهره بگیریم مثلاً وقتی می گویند در استان تهران ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی داریم که مشغول فعالیت هستند به این معنا است که حوزه و مکان فعالیت این واحدهای تولیدی مشخص است که این اطلاعات باید در حوزه آماری به ما منتقل شود و اگر این آمار و اطلاعات صحیح باشد نظام نیز به درستی می تواند خدمات را به این واحدها ارائه