اخبار

نمایشگاه کتاب

از نیشابور به مشهد با عشق
روزنامه جام جم |

از نیشابور به مشهد با عشق

محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و محقق نیشابوری، عواید مادی تصحیح کتاب «تذکره الاولیا»ی عطار نیشابوری را به موسسه ای خیریه بخشید؛ حساب کرده ایم که حق التالیف استاد چقدر بوده و او با این کارش چه پیغام مهمی را مخابره کرده است؟ ... حالا بعد از گذشت دو سه روز خبر رسیده که او طی سفرش به مشهد در جشن موسسه خیریه دارالاکرام که حامی کودکان محروم از تحصیل است شرکت کرده و عواید مادی تازه ترین تصحیحش یعنی کتاب تذکره الاولیای عطار نیشابوری، شاعر و عارف همشهری اش را به این موسسه اهدا کرده است؛ کتابی که انتشارش در روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت گذشته به دور از حاشیه هم نبود هم به خاطر قیمت نسبتا بالایش یعنی حدود 300 هزار تومان و هم به خاطر شایعه ای که شکل گرفت مبنی بر این که ناشر کتاب - یعنی سخن - از پخش کتاب در کتابفروشی ها جلوگیری کرده تا دست کم در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب ، فروشنده انحصاری این کتاب که فروش هم