اخبار

هنرمند

استاد اول و آخرم صدرالدین شجره است/ گویندگی در «پرستار اتفاقی»
خبرگزاری مهر |

استاد اول و آخرم صدرالدین شجره است/ گویندگی در «پرستار اتفاقی»

سعیده فرضی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شروع یک نمایش رادیویی جدید بیان کرد: من در رادیو با استادان بسیاری کار کردم و از آنها بسیار آموختم اما باید بگویم استاد اول و آخر من در رادیو زنده یاد صدرالدین شجره است چرا که او جایگاه و جنس صدا را در نمایش رادیویی بسیار خوب می دانست و برای بازیگر در هر سن و سالی احترام قائل بود و در عین حال با تمام تجربه و سوادی که داشت انتقادات را می پذیرفت... این هنرمند ادامه داد: من معتقدم بازیگر باید در بازی رها باشد تا بتواند تمام توانایی اش را بروز دهد اما اگر در مسیر، راه را اشتباه رفت او را برای شناخت بهتر شخصیت هدایت می کنم و البته آنها هم آزادی کامل دارند تا اگر جایی، من به عنوان کارگردان، نمایشنامه را درک نکردم راهنمایی ام کنند چرا که به شدت اعتقاد دارم نمایش رادیویی کاری گروهی است و در مجموع تمامی اعضای آن می توانند در کنار هم