اخبار

هیات مدیره باشگاه استقلال

ایران ورزشی |

افتخاری و توفیقی کجایند؟ طلب پروپژیچ 13 برابر شد

خطر حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا شاید در این برهه نگاه ها را متوجه مسوولان کنونی باشگاه استقلال کند و آنها را به شدت به نقد بکشد اما ریشه این مشکلات نشات گرفته از اهمال هایی است که در زمان مدیریت سیدرضا افتخاری و پندار توفیقی صورت گرفت و چنانچه مدیران و تصمیم گیران پیشین باشگاه استقلال در زمانی که پروپژیچ خواستار فسخ قراردادش شده بود و به تعبیری با دریافت 30 هزار دلار راضی به جدایی بود، ماجرا را جدی می گرفتند نه کار به افتخاری و توفیقی کجایند؟ طلب پروپژیچ 13 برابر شد... این بازیکن 13 برابر می شد! بله 13 برابر! کامران منزوی، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که این روزها با مصاحبه های تیغ دار خود تلاش می کند بار روانی سنگینی که روی دوش تصمیم گیران باشگاه افتاده را به نوعی سبک کند، در این باره افشاگری تلخی داشته و صراحتا از 13 برابر شدن طلب پروپژیچ سخن به میان آورده است

افتخاری و توفیقی کجایند؟ طلب پئیچ ۱۳برابر شد!
آی اسپورت |

افتخاری و توفیقی کجایند؟ طلب پئیچ ۱۳برابر شد!

آی اسپورت - خطر حذف استقلال از لیگ قهرمانان آسیا شاید در این برهه نگاه ها را متوجه مسئولان کنونی باشگاه استقلال کند و آنها را به شدت به نقد بکشد اما ریشه این مشکلات نشات گرفته از اهمال هایی است که در زمان مدیریت سیدرضا افتخاری و پندار توفیقی شد و چنانچه مدیران و تصمیم گیران پیشین باشگاه استقلال در زمانی که پروپئیچ خواستار فسخ قراردادش شده بود و به تعبیری با دریافت 30 هزار دلار راضی به جدایی بود، ماجرا جدی می گرفتند نه کار به خطر حذف از آسیا می رسید و نه اینکه طلب این بازیکن 13 برابر می شد! بله 13 برابر! کامران منزوی، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که این روزها با مصاحبه های تیغ دار خود تلاش می کند با روانی سنگینی که روی دوش تصمیم گیران باشگاه افتاده را به نوعی سبک کند، در این باره افشاگری تلخی داشته و صراحتا از 13 برابر شده طلب پروپویچ سخن به میان آورده است... آیا اگر باشگاه استقلال خصوصی بود مدیران پیشین این باشگاه به خود اجازه می دادند چنین خطایی مرتکب شوند وبا کمکاری و بی توجهی بدهی ای که می توانست بسیار کمتر باشد را به نقطه ای برسانند که برای باشگاه استقلال مسئله ایجاد کند؟