اخبار

وزارت ارتباطات

شرکت در نمایشگاه الکامپ تأکیدی بر اهمیت استفاده از فناوری های روز
خبرگزاری مهر |

شرکت در نمایشگاه الکامپ تأکیدی بر اهمیت استفاده از فناوری های روز

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی الهیار ترکمن گفت: برای توسعه آموزش وپرورش و شرط موفقیت کامل آن، استفاده از خدمات هوشمند و برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز اهمیت بسیار زیادی دارد و به یقین مدارس هوشمند یکی از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش وپرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان است بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان است... الهیار ادامه داد: بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، محتواهای کمک آموزشی، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی و آموزش مهارت های حرفه ای برای دانش آموزان فراهم شود و قانون گذار در برنامه ششم توسعه کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در تأمین زیرساخت های لازم جهت هوشمند سازی مدارس و اتصال ۱۰۸ هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات مکلف کرده است که این قانون اولین گام تحقق دولت الکترونیک در آموزش وپرورش است