اخبار

وزارت امور اقتصادی و دارایی

چقازردی در مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره خبر داد: عرضه ۵۱ درصد سهام بانک سپه در شرکت سرمایه گذاری امید و گروه تابعه طی هفته آینده
خبر طلایی |

چقازردی در مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره خبر داد: عرضه ۵۱ درصد سهام بانک سپه در شرکت سرمایه گذاری امید و گروه تابعه طی هفته آینده

احمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه در مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره بانک که با حضور دکتر معمارنژاد، معاون امور بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد گفت: اراده توأم با برنامه بانک برای واگذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در بانک سپه وجود دارد... چقازردی گفت: در ادامه طی ماههای ابتدایی سال جاری با تصویب هیئت مدیره، مجدداً فروش سهام بانک در دستور کار قرار گرفت لیکن به دلیل اتمام زمان قانونی ارزش گذاری سهام امید مقرر گردید پس از ارزش گذاری بروز سهام، بانک با توجه به ابلاغیه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی و اختیارات مندرج در ابلاغیه، اقدام به عرضه ۵۱ درصد سهام خود در شرکت سرمایه گذاری امید نماید که انشا الله پس از دریافت ابلاغیه در هفته آینده از طریق سازمان بورس عرضه خواهد شد