اخبار

وزارت کشور

بنا نیوز |

نشست فضای سبز شهری با رویکرد سازگاری با کم آبی/ جمالی نژاد: اجرای طرح های جداسازی آب شرب از آب خام روی میز سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تهیه ۶۰۰ طرح جداسازی آب شرب از آب خام در شهرها و تصویب ۳۴۰ طرح در وزارت کشور و ابلاغ آن به شهرداریها، اجرای این طرح را راهکاری در جهت سازگاری با کم آبی بویژه در مناطق خشک کشور ذکر نمود... به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، مهدی جمالی نژاد که عصر چهارشنبه پنجم تیرماه در نشست فضای سبز شهری با رویکرد سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو سخن می گفت، افزود: پایه گذاری پروژه ملی "مطالعه، طراحی و احداث شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری" توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۷۹ آغاز شده و تقریبا ۶۵ درصد جمعیت شهری کشور ، تحت پوشش مطالعات طرح جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبز قرار دارند

ضرورت اجرای طرح های جداسازی آب شرب از آب خام در شهرها
سادس |

ضرورت اجرای طرح های جداسازی آب شرب از آب خام در شهرها

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تهیه ۶۰۰ طرح جداسازی آب شرب از آب خام در شهرها و تصویب ۳۴۰ طرح در وزارت کشور و ابلاغ آن به شهرداری ها، اجرای این طرح را راهکاری در جهت سازگاری با کم آبی بویژه در مناطق خشک کشور دانست... به گزارش سادس، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، مهدی جمالی نژاد که عصر امروز (چهارشنبه) در نشست فضای سبز شهری با رویکرد سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو سخن می گفت، افزود: پایه گذاری پروژه ملی “مطالعه، طراحی و احداث شبکه آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری” توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۷۹ آغاز شده و تقریباً ۶۵ درصد جمعیت شهری کشور ، تحت پوشش مطالعات طرح جداسازی شبکه آب شرب از فضای سبز قرار دارند، و میانگین اجرای طرح در شهرداری های دارای طرح مصوب، حدوداً ۲۰ درصد می باشد و ضرورت دارد که اجرای این طرح در اولویت مدیریت شهری قرار گرفته و متناسب با آن منابع اعتباری لازم در نظر گرفته شود