اخبار

وضعیت آب و هوا

بنا نیوز |

بهسازی و نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی اراک نیازمند نگاه و توجه ویژ...

با توجه به شرایط موجود، بودجه لازم جهت خرید اتوبوس های جدید را نداریم و پیگیر بهسازی و بازسازی اتوبوس ها هستیم ... مرادی در خصوص وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر اراک بیان داشت: با توجه به عدم حمایت دولت جهت خرید اتوبوس های جدید، در حال حاضر بخش زیادی از ناوگان اتوبوسرانی اراک به مانند بسیاری از شهرهای دیگر در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این وضعیت برای شهروندان نارضایتی هایی را به دنبال داشته که لازم است جهت ارتقا خدمات دهی و همچنین کاهش آلایندگی هوا و ارتقا وضعیت اتوبوس ها اقدام به بهسازی بدنه و تجهیزات و سیستم فنی آنها نماییم و این مهم نیازمند اقدامات سریع و توجه همه مسوولین ذیربط است، لذا با توجه به وضعیت کنونی لازم است وزارت کشور و سایر دستگاه های مرتبط با سیستم حمل و نقل شهری کمک کنند تا این شرایط بهبود یابد چرا که بی توجهی به موضوع حمل و نقل عمومی، هزینه های زیادی را به شهرداری تحمیل کرده ،حال آنکه بر اساس مفاد برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، یک سوم از هزینه های سفر درون شهری در حمل و نقل عمومی برعهده شهرداری و یک سوم دیگر را باید دولت پرداخت کند و مسافر هم یک سوم سهم خود را