مشاهده همه اخبارپردیس تئاتر حرفه ای

  • شهاب حسینی: هنر باید برای همه باشد

    نصف جهان |۹ روز قبل
  • شهاب حسینی: کار پردیس تئاتر تهران، تولید اندیشه است

    روزنامه رسالت |۱۰ روز قبل
  • برگی از دوران بیقراری

    تدبیر24 |۲۰ روز قبل