اخبار

پروژه عمرانی

پیش بینی 2000 اشتغال مستقیم با اجرای 800 طرح اشتغال برای 4 شهر مازندران / درخواست 1400 طرح جدید اشتغال برای 8 شهر دیگر مازندران از سوی استاندار
استانداری مازندران |

پیش بینی 2000 اشتغال مستقیم با اجرای 800 طرح اشتغال برای 4 شهر مازندران / درخواست 1400 طرح جدید اشتغال برای 8 شهر دیگر مازندران از سوی استاندار

سعید جعفری، مدیر عامل بنیاد برکت یادآور شد: از نگاه استاندار مازندران که اشتغال خرد را در جهت رونق و تقویت کسب و کار حمایت می نماید، قدردانی می کنیم و در کنار ایشان به توسعه اشتغال و رفع محرومیت از استان مازندران کمک خواهیم نمود... سعید جعفری، مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در دیدار با استاندار مازندران، هدف از حضور در استان را پیگیری طرح های بنیاد برکت در مازندران و ارایه گزارش به مقام عالی دولت در استان در این راستا عنوان کرد و گفت: در حوزه عمرانی از 282 پروژه با رقمی مجموعا بالغ بر 55 میلیارد تومان که در تعهد بنیاد برکت در استان بوده است، 174 پروژه را تکمیل کرده ایم و مابقی نیز در دست اقدام است و از رقم یاد شده به بالغ بر 38 میلیارد تومان از تعهدات عمل شده و مابقی نیز به تناسب پیشرفت فیزیکی در ارتباط با دستگاه های متولی عمل می شود