اخبار

کارخانه سیمان

خبرگزاری ذاکر |

فارس من| سیمان اصفهان آلایندگی ایجاد شده در شهر ابریشم را رفع می کند

به گزارش ذاکرنیوز از فلاورجان، با توجه به این که کارخانه سیمان اصفهان در شهرابریشم شهرستان فلاورجان واقع شده و تولیدات متفاوتی در عرصه سیمان دارد، اما تاکنون اقدام مؤثری درصدد رفع مشکلات زیست محیطی برای ساکنان مردم این منطقه صورت نگرفته است و این موضوع باعث گلایه مندی شدید ساکنان این شهر شده است و این در حالی است که طی چند سال گذشته اعلام شده بود که درصدد رفع آلاینده هوا اقدامات مهمی صورت گرفته، درحالی که در عمل این چنین نیست... در این جوابیه آمده استک با توجه به هماهنگی های قبلی به عمل آمده با رئیس اداره محیط زیست شهرستان فلاورجان به اتفاق کارشناسان محیط زیست این اداره و یکی از مسؤولان شرک سیمان اصفهان، ازتعدادی از منازل واقع در اطراف کارخانه بازدید به عمل آمد و آلایندگی های اخیر موردبررسی قرار گرفت که ضمن قبول میزان آلایندگی توسط نماینده شرکت سیمان مقرر شد در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکل اقدام و نتیجه را به اداره محیط زیست شهرستان اعلام کنند