۸۲ خبر در سه ماه گذشته
اخبار «

کارگاه عمرانی

»
آرمان اقتصادی |

ورود قرارگاه خاتم الانبیا به تامین مالی و ساخت پروژه اتصال ریلی ایران با آذربایجان/ وسعت کارگاه های عمرانی قرارگاه به اندازه ایران است

رئیس قرارگاه خاتم الانبیا همچنین درباره پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا قرارگاه خاتم الانبیا قصد تامین مالی و اجرای پروژه اتصال راه آهن ایران به راه آهن آذربایجان را دارد، گفت: سال گذشته در سفر رئیس جمهوری به رشت تفاهم نامه ای را برای اجرای این پروژه به صورت BOT به امضا رساندیم و قرار شد از کمک کشور آذربایجان هم استفاده کنیم... به گزارش آرمان اقتصادی ،، سردار سعید محمد در مراسم انعقاد توافق نامه ساخت اسکله رورو در مجمع بندری کاسپین بین سازمان منطقه آزاد انزلی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بیان اینکه قرارگاه به عنوان بازوی امین برای دولت در اکثر پروژه های عمرانی مشغول به فعالیت است، گفت: به واسطه تحریم های سختی که علیه مردم اعمال شده، تمام تلاش ما این است که ...

فصل اقتصاد |

ورود قرارگاه خاتم الانبیا به تامین مالی و ساخت پروژه اتصال ریلی ایران با آذربایجان/ وسعت کارگاه های عمرانی قرارگاه به اندازه ایران است

فصل اقتصاد - رئیس قرارگاه خاتم الانبیا همچنین درباره پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا قرارگاه خاتم الانبیا قصد تامین مالی و اجرای پروژه اتصال راه آهن ایران به راه آهن آذربایجان را دارد، گفت: سال گذشته در سفر رئیس جمهوری به رشت تفاهم نامه ای را برای اجرای این پروژه به صورت BOT به امضا رساندیم و قرار شد از کمک کشور آذربایجان هم استفاده ... ... سردار سعید محمد در مراسم انعقاد توافق نامه ساخت اسکله رورو در مجمع بندری کاسپین بین سازمان منطقه آزاد انزلی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بیان اینکه قرارگاه به عنوان بازوی امین برای دولت در اکثر پروژه های عمرانی مشغول به فعالیت است، گفت: به واسطه تحریم های سختی که علیه مردم اعمال شده، تمام تلاش ما این است که در این شرایط توطئه های ...

ایلنا |

ورود قرارگاه خاتم الانبیا به تامین مالی و ساخت پروژه اتصال ریلی ایران با آذربایجان/ وسعت کارگاه های عمرانی قرارگاه به اندازه ایران است

رئیس قرارگاه خاتم الانبیا همچنین درباره پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا قرارگاه خاتم الانبیا قصد تامین مالی و اجرای پروژه اتصال راه آهن ایران به راه آهن آذربایجان را دارد، گفت: سال گذشته در سفر رئیس جمهوری به رشت تفاهم نامه ای را برای اجرای این پروژه به صورت BOT به امضا رساندیم و قرار شد از کمک کشور آذربایجان هم استفاده کنیم... به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سردار سعید محمد در مراسم انعقاد توافق نامه ساخت اسکله رورو در مجمع بندری کاسپین بین سازمان منطقه آزاد انزلی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بیان اینکه قرارگاه به عنوان بازوی امین برای دولت در اکثر پروژه های عمرانی مشغول به فعالیت است، گفت: به واسطه تحریم های سختی که علیه مردم اعمال شده، تمام تلاش ما این ...