اخبار

کشورهای اتحادیه اروپا

بسیاری از مشکلات امروز جهان ناشی از یکجانبه گرایی و زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی توسط دولت آمریکاست/ حضور نظامی مداخله جویانه آمریکا، ریشه مشکلات منطقه است/ امنیت همه مناطق جهان و خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود/ نهادهای بین المللی باید عکس العمل مناسبی نسبت به تجاوز اخیر آمریکا به حریم هوایی ایران نشان دهند/ اتحادیه بین المجالس جهانی می تواند نقش مثبتی در هماهنگی جامعه بین الملل در مسایل مهم سیاسی و اجتماعی ایفا نماید
ریاست جمهوری |

بسیاری از مشکلات امروز جهان ناشی از یکجانبه گرایی و زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی توسط دولت آمریکاست/ حضور نظامی مداخله جویانه آمریکا، ریشه مشکلات منطقه است/ امنیت همه مناطق جهان و خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود/ نهادهای بین المللی باید عکس العمل مناسبی نسبت به تجاوز اخیر آمریکا به حریم هوایی ایران نشان دهند/ اتحادیه بین المجالس جهانی می تواند نقش مثبتی در هماهنگی جامعه بین الملل در مسایل مهم سیاسی و اجتماعی ایفا نماید

رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی : برجام ثابت کرد چندجانبه گرایی و تعامل برای برقراری صلح در منطقه و جهان، حائز اهمیت است / امیدواریم اروپا هر چه سریع تر مسئولیت خودش را در مورد برجام انجام دهد ... حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «گابریلا کوئواس بارون» رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) اظهار داشت: اتحادیه بین المجالس جهانی همواره در هدایت و نزدیکی پارلمان ها و افکار عمومی برای هماهنگی در مسایل مهم سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی مثبتی داشته است