اخبار

کمبود نیروی پرستاری

خدمات کمکیِ همراه بیماران در بیمارستان ها در غیاب نیروهای "کمک پرستاری"
بازارکار |

خدمات کمکیِ همراه بیماران در بیمارستان ها در غیاب نیروهای "کمک پرستاری"

مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری ضمن اشاره به کمبود نیروی پرستاری در کشور، در عین حال درباره نیروهای کمک پرستاری گفت: طبق برآورد صورت گرفته به ازای هر چهار پرستار، به یک نیروی کمک پرستار نیاز است، اما میزان نیروهای فعلی، نیاز بیمارستان ها را برآورده نمی کند... احمد نجاتیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انجام برخی خدمات توسط همراهان بیمار در بیمارستان ها، در پاسخ به سوال ایسنا درباره امکان استفاده از نیروهای کمک پرستاری یا بهیار برای ارایه خدمات تخصصی تر به بیماران، گفت: همراه بیمار نباید در امور درمانی و مراقبتی بیمار دخالت کند و تنها مجاز است تا برای دلگرمی، کمک به غذا خوردن، کمک به دستشویی رفتن و…به بیمار کمک کند و انجام هرگونه خدمات تخصصی توسط همراه بیمار غیرمجاز بوده و کادر پرستاری هم نمی توانند در این زمینه از همراه طلب کمک کنند

سلامت نیوز |

خدمات کمکیِ همراه بیماران در بیمارستان ها در غیاب نیروهای "کمک پرستاری"

سلامت نیوز :مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی پرستاری ضمن اشاره به کمبود نیروی پرستاری در کشور، در عین حال درباره نیروهای کمک پرستاری گفت: طبق برآورد صورت گرفته به ازای هر چهار پرستار، به یک نیروی کمک پرستار نیاز است، اما میزان نیروهای فعلی، نیاز بیمارستان ها را برآورده نمی کند... به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،احمد نجاتیان با اشاره به انجام برخی خدمات توسط همراهان بیمار در بیمارستان ها، در پاسخ به سوال ایسنا درباره امکان استفاده از نیروهای کمک پرستاری یا بهیار برای ارایه خدمات تخصصی تر به بیماران، گفت: همراه بیمار نباید در امور درمانی و مراقبتی بیمار دخالت کند و تنها مجاز است تا برای دلگرمی، کمک به غذا خوردن، کمک به دستشویی رفتن و…به بیمار کمک کند و انجام هرگونه خدمات تخصصی توسط همراه بیمار غیرمجاز بوده و کادر پرستاری هم نمی توانند در این زمینه از همراه طلب کمک کنند

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری |

تعبیر وارونه رویای نظام سلامت /توزیع پول در وزارت بهداشت ناعادلانه است

خستگی و فرسودگی پرستاران، افزایش عوارض بیماری، افزایش مشکلات دارویی و درمانی، کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار، به کارگیری همراه بیمار برای انجام برخی وظایف، افزایش مشکلات بین بیمار و پزشک، به خطر افتادن سلامت روانی بیمار و همراه، افزایش تنش به دلیل عدم رسیدگی کادر درمانی به بیمار، کاهش میزان رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستان، فشارکاری و اضافه کاری اجباری پرستار، افزایش بیماری های جسمی و روانی پرستاران، نارضایتی شغلی پرستاران، بروز مشکلات خانوادگی ناشی از فشار کاری پرستار، افزایش میزان مهاجرت پرستاران، کاهش دریافت خدمات درمانی مناسب و ایمن، عدم دریافت آموزش های لازم برای ادامه مراقبت از خود در منزل و افزایش ترک خدمت پرستار تنها بخش ناچیزی از مشکلات ناشی از کمبود پرستار در کشور است که به ضرر بیمار و نظام سلامت کشور تمام می شود ... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، کمبود پرستار و بیکاری پرستاران دو موضوع مهم در نظام سلامت کشور است

خانه پرستار |

تعبیر وارونه رویای نظام سلامت /توزیع پول در وزارت بهداشت ناعادلانه است

خستگی و فرسودگی پرستاران، افزایش عوارض بیماری، افزایش مشکلات دارویی و درمانی، کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به بیمار، به کارگیری همراه بیمار برای انجام برخی وظایف، افزایش مشکلات بین بیمار و پزشک، به خطر افتادن سلامت روانی بیمار و همراه، افزایش تنش به دلیل عدم رسیدگی کادر درمانی به بیمار، کاهش میزان رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستان، فشارکاری و اضافه کاری اجباری پرستار، افزایش بیماری های جسمی و روانی پرستاران، نارضایتی شغلی پرستاران، بروز مشکلات خانوادگی ناشی از فشار کاری پرستار، افزایش میزان مهاجرت پرستاران، کاهش دریافت خدمات درمانی مناسب و ایمن، عدم دریافت آموزش های لازم برای ادامه مراقبت از خود در منزل و افزایش ترک خدمت پرستار تنها بخش ناچیزی از مشکلات ناشی از کمبود پرستار در کشور است که به ضرر بیمار و نظام سلامت کشور تمام می شود... کمبود پرستار و بیکاری پرستاران دو موضوع مهم در نظام سلامت کشور است

پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری |

لزوم بازنگری وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه در نحوه پرداختی به پرستاران/ طرح فی فورسرویس عامل ایجاد خدمات القایی در نظام سلامت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی و معوقات موجود در خصوص پرستاران، گفت : نیاز است که مسئولین زیربط در وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه بازنگری در خصوص رفع این مشکل داشته باشند... سید مرتضی خاتمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به مشکلات نظام پرداخت در وزارت بهداشت، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت بهداشت در حال گذار از یک نظام پرداخت به یک نظام پرداخت جدید است البته این مهم با فراهم کردن زیر ساخت های لازم صورت می گیرد و زیرساخت ها با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم می شود با فراهم کردن زیر ساخت ها می توان از نظام پرداخت فی فور سرویس به نظام سرانه ای تغییر رویه داد