اخبار

گزارش خبرنگار اجتماعی

جشنواره شهروند برگزیده مشارکت همدانی ها در امور شهررا بالا می برد
خبرگزاری مهر |

جشنواره شهروند برگزیده مشارکت همدانی ها در امور شهررا بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی فتحی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه نسبت به نیازهای کلی جامعه، نوآوری و خدمات باید انجام پذیرد؛ هدف از برگزاری جشنواره شهروند برگزیده را شناسایی، معرفی و برجسته سازی شهروند برگزیده به عنوان سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری همدان و ایجاد انگیزه و تشویق و ترغیب سایر شهروندان برشمرد... وی با بیان اینکه انسان در دو جنبه فردی و اجتماعی مورد توجه و قابل بررسی است که در بُعد فردی موجب افتخار اجتماعی می شود و در بُعد دیگر می توان گفت انسان به عنوان یک پدیده اجتماعی نیازهایی دارد که باید توسط خود و سایر انسان ها در قالب وقف، آموزش برطرف شود، گفت: مهمترین شاخصه برای انتخاب شهروندان برگزیده همدان عامل بودن به وظایف شهروندی، مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری است که جشنواره امسال نیز با این هدف، فعالیت مجدد خود را آغاز کرد

تاکید مدیر عامل فولاد مبارکه و مسئولین شهرستان مبارکه بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ منافع ملی
فصل تجارت |

تاکید مدیر عامل فولاد مبارکه و مسئولین شهرستان مبارکه بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ منافع ملی

فصل تجارت - - || در جلسه ای که روز شنبه 25 خردادماه، با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفها ن ، مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه و جمعی از شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان در فولاد مبارکه برگزار شد، بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ منافع ملی تأکید شد... به گزارش خبرنگار فولاد، در این جلسه مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: این شرکت از ابتدای بهره برداری تاکنون، در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی و در چارچوب مقررات قانونی شرکت، توسعۀ منطقه را به عنوان یک اصل مدنظر داشته و مشارکت و همیاری شرکت در ایجاد و توسعۀ زیرساخت های شهرستان ازجمله توسعۀ راه ها، تکمیل و توسعۀ مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین گسترش تعاملات فرهنگی با شهرستان بخشی از این تعاملات بوده است