اخبار

22 بهمن

19 استاندار در چهل سال
بشار نیوز |

19 استاندار در چهل سال

بشارنیوز، حبیب الله پیشوا // چند وقت قبل آقای حسین کلانتری بعنوان نوزدهمین استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر صندلی متغیر کاخ استانداری جلوس کرد، قصد ورود به چرایی تغییر علی احمدی و انتخاب آقای کلانتری، دیدگاه، گفتمان، عملکرد گذشته و آینده وی را ندارم، چون هنوز قضاوت در مورد آینده کاری مشار الیه زود است، هر چند تا نوبت موافقان و مخالفان برای اظهار نظر، نقد و یا حمایت از وی برسد جابجا خواهد شد، اما می خواهم از این جهت که چرا در طول چهل سال 19 استاندار ( بطور میانگین هر دو سالی یک استاندار ) داشته ایم، نقدی داشته باشم، استاندار عالیترین نماینده قوه مجریه و مدیر اول برای برنامه ریزی و توسعه هر استانی است، با خود درگیر و دست به یقه شدم که چگونه یک مدیر و آن هم استاندار می تواند در مدت مثلاً دو سال از مجموعه اوضاع و احوال، شرایط اقلیمی، اجتماعی، سیاسی یک استان شناخت پیدا کند و برنامه برای توسعه آن استان طراحی و آن را اجرا کند؟ تا جناب استاندار مستقر شود، تیم کاری و اتاق فکر خود را تشکیل دهد و از تفکر، توانایی، سوابق مدیریتی افراد و جریانات سیاسی در سطح